Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen
Privacy
Onze en uw gegevens

Beta Marine Nederland draagt zorg voor een technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen.

Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.